สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

466282
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
จำนวนทั้งหมด
63
169
1124
373004
3356
5217
466282

Your IP: 54.198.170.159
Server Time: 2018-07-22 10:07:02

เลือกตั้งสภานักเรียน

 

 

News

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

shift-and-share15/06/2561 คุณครูศศิธร โคตรคันทา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี ได้นำยุวอาสาโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี...
2018-06-17-12-47-2614/06/2561 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม...
2018-06-11-13-13-169/06/2561   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560...
2018-06-11-13-05-5529/05/2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล  รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28,29,30,31,33 ณ...
2018-06-11-12-57-5929/05/2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561 ทำบุญตักบาตร...
1-256126/05/2561 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ...
2018-06-11-12-33-2519/05/2561 โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำประจำจังหวัดของโรงเรียนในโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน...
1-4-256111/05/2561 งานแนะแนวโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานีจัดปฐมนิเทศและต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561...
u10/05/2561 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรการสร้างสื่อการสอนโดยใช้Google Classroom ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...
mou23/04/2561 พิธีลงนามความร่วมมือ MOU แนวทางการร่วมโครงการ KKU Smart Learning Expo 2018 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ KICE...
g14/04/2561  "คืนสู่เหย้า ชาวน้ำเงินขาว" เพื่อแสดงความกตัญญู ครูบา อาจารย์ โดยคณะศิษย์เก่าได้มอบทุนการศึกษา และรดน้ำขอพรจากท่านผู้อำนวยการ วสุธา ...
ggg06/03/2561 กิจกรรมงานวันปัจฉิมนิเทศ 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ...
f101/03/2561 กิจกรรมวันมาฆบูชา        
communicative-english-camp-for-careers-201822/02/2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมCommunicative English Camp For Careers 2018  ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ...
ff13/02/2561 โครงการSamsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ได้จัดกิจกรรม Discovery Day ขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ...
2018-02-16-14-17-4705/02/2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายดาราศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์และอาคารหอประชุมใหม่...
256116/01/2561 คณะครู และบุคลากร โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมงานวันครู 2561 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี...
f29/12/2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาแและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน น้ำเงิน ขาวเกมส์ ปี...

ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

อักษรย่อ

ห.อ.

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน ขาว

คำขวัญของโรงเรียน

dotรักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ
 สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาโรงเรียน

dotกีฬาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

dotเชิดชูคุณธรรม
งามล้ำมารยาทไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

dotเด่นดนตรีการ
  สืบสานงานในพระราชดำริ

คติธรรม

dotนฺตถิ ปฺญญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

มุ่งเน้นการบริหารโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อมและสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนมีสุนทรียด้านดนตรี กีฬา พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสู่ประชาคมโลก

เพลงประจำโรงเรียน

หกสิบพรรษาวิทยาคม พวกเราชื่นชมและภาคภูมิใจ น้ำเงินคือสถาบันกษัตริย์ไทย

สีขาวคือความหมายแห่งคุณธรรม น้ำเงินขาวหล่อหลอมเราให้รักมั่น ร่วมใจกันเป็นหนึ่งไว้ให้เลิศล้ำ

มีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม เชิดชูนามหกสิบพรรษาก้าวหน้าไกล

อบรม Google App

มาร์ชโรงเรียน

เส้นทางสู่โรงเรียน

รายการชิงช้าสวรรค์