เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร


 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

818223
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
จำนวนทั้งหมด
262
351
2214
722290
5560
10484
818223

Your IP: 203.151.157.113
Server Time: 2021-10-15 19:27:51 

 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม สื่อภาพยนตร์สั้น โครงการประกวด คัดเลือกสื่อและนวัตกรรม ในโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.อบอจ.

                                                   

 

News

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

r1124/08/64  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม สื่อภาพยนตร์สั้น โครงการประกวด คัดเลือกสื่อและนวัตกรรม...
2021-02-19-05-30-2518/02/2564 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกฃน รักษาการในตำแหน่ง...
d16/01/2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รางวัล เนื่องวันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563...
2020-12-22-03-36-3614/12/63 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ ดร.ชาญวิทย์  สุริพันธ์วรโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ...
2020-11-18-13-16-2818/11/63 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีต้อนรับ นางจารุวรรณ เสียงไพเราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจากโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล...
b30/07/2563 คณะครูโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลาชธานี ได้ลงนาม MOU ปีการศึกษา 2563 ณ...
a28/07/2563 คณะครู บุคลากร โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา รัชการที่ 10 ณ...
2020-08-09-13-08-4728/07/2563 คณะครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมทำความดี บริจาคโลิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา...
2020-08-09-12-45-0621/07/2563 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชํธานี ได้นำหลอดไฟมอบให้กับทางโรงเรียน โดยมีนายภูวดล ไชยชนะ...
2020-08-09-12-38-1921/07/2563 กิจกรรม ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันที่ 18 กรกฎาคม ...
2020-08-09-12-22-1425/06/63 คณะจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเหล่าเสือโก้ก และข้าราชการครู บุคลากรโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี...
r101/07/2563 เปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 1/2563. มาตรการป้องกันเข้มข้น. โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี...
r27/06/2563             โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ...
1-2563 03/07/2563   การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ...
2020-06-17-07-43-5015/06/2563  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  จัดพิธีต้อนรับ นายภูวดล   ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม...
1-4-25631/06/2563 ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 รายงานตัวและมอบตัว โดยได้รับการคัดกรองสุขภาพตามมาตรการของสาธารณสุข...
6-256321/02/2563  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมใน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6...
96 7/02/2563 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ลูกเสือวิสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์...

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

อักษรย่อ

ห.อ.

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน ขาว

คำขวัญของโรงเรียน

dotรักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ
 สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาโรงเรียน

dotกีฬาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

dotเชิดชูคุณธรรม
งามล้ำมารยาทไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

dotเด่นดนตรีการ
  สืบสานงานในพระราชดำริ

คติธรรม

dotนฺตถิ ปฺญญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

มุ่งเน้นการบริหารโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อมและสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนมีสุนทรียด้านดนตรี กีฬา พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสู่ประชาคมโลก

เพลงประจำโรงเรียน

หกสิบพรรษาวิทยาคม พวกเราชื่นชมและภาคภูมิใจ น้ำเงินคือสถาบันกษัตริย์ไทย

สีขาวคือความหมายแห่งคุณธรรม น้ำเงินขาวหล่อหลอมเราให้รักมั่น ร่วมใจกันเป็นหนึ่งไว้ให้เลิศล้ำ

มีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม เชิดชูนามหกสิบพรรษาก้าวหน้าไกล

บริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการให้บริการงานบุคคล

คู่มือการบริหารงานบุคคล

พรรณางานฝ่ายบุคคล

บริหารงานวิชาการ

บริหารงานงบประมาณ

  • แนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
  • ขั้นตอนการให้บริการงานงบประมาณ
  • แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
  • เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

บริหารงานทั่วไป

  • แผนภูมิบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • ขั้นตอนการให้บริการบริหารงานทั่วไป
  • ขั้นตอนการขอใบอนุญาตการเข้าห้องเรียน
  • ขั้นตอนการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
  • ขั้นตอนการขอใบรับรองความประพฤติ