สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

430126
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
จำนวนทั้งหมด
20
82
102
337787
1347
3547
430126

Your IP: 54.196.182.102
Server Time: 2017-12-11 05:49:56

เลือกตั้งสภานักเรียน

 

 

 

 

 

 

News

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

6015/11/2560 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้นำนักเรียนเข้าค่ายฉลอง 60 ปีบำเพ็ญประโยชน์ไทย ในระหว่างวันที่ 15 - 18...
223/10/2560 วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดพิธี ถวายบังคมและวางพวงมาลาแด่...
13/10/2560  คณะครูโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ  1  ปี...
2017-07-14-14-30-1613/07/2560 พิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์...
7910/07/2560  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้ร่วมกิจกรรมงานแห่เทียนพรรษา "รำเทียนธรรม เทียนใจ"   Cr.ครูอภิวัฒน์...
2017-07-04-15-07-263/07/60 รร.หกสิบพรรษาฯ นำโดย ผอ.วสุธา ปวะบุตร รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม จาก ศน.ประยงค์ศรี พูลทรัพย์ และ ศน.จิรา ลังกา ณ...
8027/06/2560 การประเมินรร.ส่งเสริมสุขภาพระดับทองแบบยั่งยืน ปีการศึกษา 2560  ณ อาคารโสตทัศศึกษา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี...
7830/06/2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีการแข่งขันวาดภาพ...
777722/06/2560 กีฬาฟุตซอลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22-26...
2017-06-24-13-39-3621/06/60  งานอนามัยโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2560 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการตรวจ  ณ...
2017-06-24-13-33-4520/06/60 กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน ได้จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ปี2560 โดยเชิญชวนคณะครู และบุคลากร นักเรียน ร่วมบริจาคโลหิตณ...
better-me19/06/60 ผอ.วสุธา ปวะบุตร เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม โดยมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี จัดกิจกรรม"Better me เตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ" ทั้งในด้านการรู้จักตนเอง...
25608/06/2560  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 -...
2017-06-11-03-56-397/06/2560 การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรมนักเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2560  ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม...
plc5 /06/2560  ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PlC )สู่สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา...
31-256031/05/2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม...
2017-06-11-03-23-4824/05/2560  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  ในวันที่  24...
1-256020/5/2560 โรงเรียนเหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  ได้จัดงานประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2560  เพื่อประชุมปรึกษาหารือ...

ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

อักษรย่อ

ห.อ.

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน ขาว

คำขวัญของโรงเรียน

dotรักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ
 สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาโรงเรียน

dotกีฬาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

dotเชิดชูคุณธรรม
งามล้ำมารยาทไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

dotเด่นดนตรีการ
  สืบสานงานในพระราชดำริ

คติธรรม

dotนฺตถิ ปฺญญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

มุ่งเน้นการบริหารโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อมและสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนมีสุนทรียด้านดนตรี กีฬา พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสู่ประชาคมโลก

เพลงประจำโรงเรียน

หกสิบพรรษาวิทยาคม พวกเราชื่นชมและภาคภูมิใจ น้ำเงินคือสถาบันกษัตริย์ไทย

สีขาวคือความหมายแห่งคุณธรรม น้ำเงินขาวหล่อหลอมเราให้รักมั่น ร่วมใจกันเป็นหนึ่งไว้ให้เลิศล้ำ

มีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม เชิดชูนามหกสิบพรรษาก้าวหน้าไกล

อบรม Google App

มาร์ชโรงเรียน

เส้นทางสู่โรงเรียน

รายการชิงช้าสวรรค์