สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

571345
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
จำนวนทั้งหมด
102
208
1433
477368
1433
6506
571345

Your IP: 3.94.129.211
Server Time: 2019-12-07 06:58:59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

9405/12/2562 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ...
9304/12/2562 คณะครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม...
913/10/2562  นายวสุทธา  ปวะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี นำข้าราชการครู บุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก...
idol22/08/2562 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพล ยานะรมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ(Idol)...
2019-08-21-04-38-4720/08/2562  การติดตามการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โดยคณะกรรมการ ชุดที่5 มีนายวิเชียร แสงศรี       ...
2019-08-16-14-49-3712/08/2562  นายวสุธา  ปวะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยและลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87...
9228/07/2562 นายวสุธา  ปวะบุตร ผู้อำนวยการ  นำคณะครู และบุคลากร โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี...
9026/06/2562 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมวาดภาพ การแสดง ณ หอประชุมโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม...
to-be-number-one25/06/2562  เพื่อการเปลี่ยนแปลง(POWER TEENAGE TO BE NUMBER ONE FOR CHANGE) ปีที่ 4 ณ ศูนย์แสดงจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP...
2019-06-29-08-02-5721/06/2562  รับมอบโล่ เกียรติคุณโครงการ “Samsung Smart Learning” ซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต จาก คุณอัมพร พินะสา...
2019-06-29-07-55-0518/06/2562 โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ    
2019-06-16-06-26-0713/06/2562  การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการนำหลักสูตรต้านทุจริต(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยวิทยากร...
6213/06/2562 กิจกรรมวันไหว้ครู 2562 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม...
2019-06-16-06-03-02  03/06/2562 ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารหอประชุมอำเภอเหล่าเสือโก้ก...
1-2562    18/05/2562ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานีโดยมีนายวสุธา ปวะบุตร...
2562       17/05/2562 คณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ วัดบ้านแต้ใหม่...
1-4-2562       13/05/2562  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม...
2019-05-20-06-11-26                              07/05/2562  ยินดีต้อนรับ นางสาวจุฑาพร​...

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

อักษรย่อ

ห.อ.

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน ขาว

คำขวัญของโรงเรียน

dotรักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ
 สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาโรงเรียน

dotกีฬาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

dotเชิดชูคุณธรรม
งามล้ำมารยาทไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

dotเด่นดนตรีการ
  สืบสานงานในพระราชดำริ

คติธรรม

dotนฺตถิ ปฺญญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

มุ่งเน้นการบริหารโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อมและสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนมีสุนทรียด้านดนตรี กีฬา พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสู่ประชาคมโลก

เพลงประจำโรงเรียน

หกสิบพรรษาวิทยาคม พวกเราชื่นชมและภาคภูมิใจ น้ำเงินคือสถาบันกษัตริย์ไทย

สีขาวคือความหมายแห่งคุณธรรม น้ำเงินขาวหล่อหลอมเราให้รักมั่น ร่วมใจกันเป็นหนึ่งไว้ให้เลิศล้ำ

มีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม เชิดชูนามหกสิบพรรษาก้าวหน้าไกล

บริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการให้บริการงานบุคคล

คู่มือการบริหารงานบุคคล

พรรณางานฝ่ายบุคคล

บริหารงานวิชาการ

บริหารงานงบประมาณ

  • แนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
  • ขั้นตอนการให้บริการงานงบประมาณ
  • แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
  • เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

บริหารงานทั่วไป

  • แผนภูมิบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • ขั้นตอนการให้บริการบริหารงานทั่วไป
  • ขั้นตอนการขอใบอนุญาตการเข้าห้องเรียน
  • ขั้นตอนการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
  • ขั้นตอนการขอใบรับรองความประพฤติ

มาร์ชโรงเรียน

เส้นทางสู่โรงเรียน

รายการชิงช้าสวรรค์