สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

406560
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
จำนวนทั้งหมด
105
137
747
313512
4574
5358
406560

Your IP: 54.158.253.14
Server Time: 2017-06-28 13:48:34

เลือกตั้งสภานักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

2017-06-24-13-39-3621/06/60  งานอนามัยโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2560 โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการตรวจ  ณ...
2017-06-24-13-33-4520/06/60 กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน ได้จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ปี2560 โดยเชิญชวนคณะครู และบุคลากร นักเรียน ร่วมบริจาคโลหิตณ...
better-me19/06/60 ผอ.วสุธา ปวะบุตร เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม โดยมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี จัดกิจกรรม"Better me เตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จ" ทั้งในด้านการรู้จักตนเอง...
25608/06/2560  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 -...
2017-06-11-03-56-397/06/2560 การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคุณธรรมนักเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2560  ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม...
plc5 /06/2560  ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PlC )สู่สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา...
31-256031/05/2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม...
2017-06-11-03-23-4824/05/2560  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  ในวันที่  24...
1-256020/5/2560 โรงเรียนเหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  ได้จัดงานประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2560  เพื่อประชุมปรึกษาหารือ...
1-4-256015/5/2560 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ...
google-classroom9/5/2560  คณะครูโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรโดยการใช้ Google Classroom ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยมีนายวสุธา...
2017-05-20-13-52-3014/4/2560  ศิษย์เก่าโรงเรียนคำไฮใหญ่(ชื่อเดิม)และโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดผ้าป่า รวมใจ คำฮ-หกสิบ เพื่อหารายได้ในการพัฒนาโรงเรียน...
2017-05-19-14-20-033/4/2560  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ นายศิวะ  โทบุดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ...
2017-01-02-13-32-5529/12/2559  กีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 >>  29-30 ธันวาคม...
2017-01-02-13-06-3923/12/2559  กิจกรรมวันคริสต์มาส โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       ...
2017-01-02-12-53-1019/12/2559  กิจกรรมสานฝันปั้นบัณฑิต จากพี่ๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ   อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม...
2017-01-02-12-53-0919/12/2559  กิจกรรมสานฝันปั้นบัณฑิต จากพี่ๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ   อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม...
samsung-discovery-day25/11/2559  Samsung Discovery Day   วันแห่งการค้นพบ ของโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา...

ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

อักษรย่อ

ห.อ.

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน ขาว

คำขวัญของโรงเรียน

dotรักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ
 สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาโรงเรียน

dotกีฬาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

dotเชิดชูคุณธรรม
งามล้ำมารยาทไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

dotเด่นดนตรีการ
  สืบสานงานในพระราชดำริ

คติธรรม

dotนฺตถิ ปฺญญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

มุ่งเน้นการบริหารโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อมและสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนมีสุนทรียด้านดนตรี กีฬา พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสู่ประชาคมโลก

เพลงประจำโรงเรียน

หกสิบพรรษาวิทยาคม พวกเราชื่นชมและภาคภูมิใจ น้ำเงินคือสถาบันกษัตริย์ไทย

สีขาวคือความหมายแห่งคุณธรรม น้ำเงินขาวหล่อหลอมเราให้รักมั่น ร่วมใจกันเป็นหนึ่งไว้ให้เลิศล้ำ

มีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม เชิดชูนามหกสิบพรรษาก้าวหน้าไกล

อบรม Google App

มาร์ชโรงเรียน

เส้นทางสู่โรงเรียน

รายการชิงช้าสวรรค์