เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร


 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

858291
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
จำนวนทั้งหมด
60
459
916
762654
9743
11429
858291

Your IP: 203.151.157.113
Server Time: 2022-01-25 04:04:49News

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

r12       ขอชื่นชมทีมนักกีฬามวยโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี เข้าร่วมแข่งขัน"มหกรรมประกวดศิลปะมวยไทย ประจำปี 2564...
25645/12/2564    นายภูวดล   ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี ได้นำคณะครูและบุคลากร...
2-3                ในวันพุธที่ 1ธันวาคม2564 นายทรงศักดิ์ บุญเฉลียว...
r-623/10/64 นายภูวดล  ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี และคณะครู...
r511/10/64 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี ได้รับการประเมินคุณภาพ การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับโรงเรียน ScQA  ณ อาคารโสตทัศนศึกษา...
r49/10/64   โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางาน PA ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน  โดยวิทยากร...
r38/10/64 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานีได้กำหนดฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer)ให้แก่นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6...
r213/09/64  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี นำนักเรียนร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์แกนนำครูและเยาวชนนักตรวจสอบทุจริตคอรัปชั่น(ปีที่ 2)...
r1124/08/64  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม สื่อภาพยนตร์สั้น โครงการประกวด คัดเลือกสื่อและนวัตกรรม...
2021-02-19-05-30-2518/02/2564 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกฃน รักษาการในตำแหน่ง...
d16/01/2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รางวัล เนื่องวันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563...
2020-12-22-03-36-3614/12/63 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ ดร.ชาญวิทย์  สุริพันธ์วรโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ...
2020-11-18-13-16-2818/11/63 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีต้อนรับ นางจารุวรรณ เสียงไพเราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจากโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล...
b30/07/2563 คณะครูโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลาชธานี ได้ลงนาม MOU ปีการศึกษา 2563 ณ...
a28/07/2563 คณะครู บุคลากร โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา รัชการที่ 10 ณ...
2020-08-09-13-08-4728/07/2563 คณะครู นักเรียน บุคลากรโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมทำความดี บริจาคโลิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา...
2020-08-09-12-45-0621/07/2563 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชํธานี ได้นำหลอดไฟมอบให้กับทางโรงเรียน โดยมีนายภูวดล ไชยชนะ...
2020-08-09-12-38-1921/07/2563 กิจกรรม ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันที่ 18 กรกฎาคม ...

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

อักษรย่อ

ห.อ.

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน ขาว

คำขวัญของโรงเรียน

dotรักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ
 สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาโรงเรียน

dotกีฬาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

dotเชิดชูคุณธรรม
งามล้ำมารยาทไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

dotเด่นดนตรีการ
  สืบสานงานในพระราชดำริ

คติธรรม

dotนฺตถิ ปฺญญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

มุ่งเน้นการบริหารโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อมและสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนมีสุนทรียด้านดนตรี กีฬา พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสู่ประชาคมโลก

เพลงประจำโรงเรียน

หกสิบพรรษาวิทยาคม พวกเราชื่นชมและภาคภูมิใจ น้ำเงินคือสถาบันกษัตริย์ไทย

สีขาวคือความหมายแห่งคุณธรรม น้ำเงินขาวหล่อหลอมเราให้รักมั่น ร่วมใจกันเป็นหนึ่งไว้ให้เลิศล้ำ

มีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม เชิดชูนามหกสิบพรรษาก้าวหน้าไกล

บริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการให้บริการงานบุคคล

คู่มือการบริหารงานบุคคล

พรรณางานฝ่ายบุคคล

บริหารงานวิชาการ

บริหารงานงบประมาณ

  • แนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
  • ขั้นตอนการให้บริการงานงบประมาณ
  • แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
  • เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

บริหารงานทั่วไป

  • แผนภูมิบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • ขั้นตอนการให้บริการบริหารงานทั่วไป
  • ขั้นตอนการขอใบอนุญาตการเข้าห้องเรียน
  • ขั้นตอนการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
  • ขั้นตอนการขอใบรับรองความประพฤติ