สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

508250
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
จำนวนทั้งหมด
158
187
1842
414190
3161
4716
508250

Your IP: 34.226.208.185
Server Time: 2019-02-15 22:49:07

 

 

 

 

News

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

6128/12/2561 กีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561    
6808/12/2561 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ผลการแข่งขัน ...
33           งานแสดงมุตทิตาจิต และงานร้อยรัก ถักดวงใจ แด่ผู้ทรงคุณค่าการศึกษา สพม.29   ...
1018/08/2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี...
2018-08-19-13-50-3517/08/2561 นายวสุธา ปวะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองบก จัดกิจกรรมโครงการเด็กยุคใหม่รู้ทันเอดส์...
6628/07/2561 นายวสุธา ปวะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี และคณะครู ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66...
2128/07/2561 นักเรียนนางรำขบวนงามล้ำเทียนพรรษา ปี 2561 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี แสดงในชุด "ฟ้อนบายศรีผูกเสี่ยว" ขบวนที่ 7...
9926/07/2561 คณะครู นักเรียน โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2561 ณ...
shift-and-share15/06/2561 คุณครูศศิธร โคตรคันทา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี ได้นำยุวอาสาโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี...
2018-06-17-12-47-2614/06/2561 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม...
2018-06-11-13-13-169/06/2561   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560...
2018-06-11-13-05-5529/05/2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนมาตรฐานสากล  รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28,29,30,31,33 ณ...
2018-06-11-12-57-5929/05/2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561 ทำบุญตักบาตร...
1-256126/05/2561 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ...
2018-06-11-12-33-2519/05/2561 โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำประจำจังหวัดของโรงเรียนในโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน...
1-4-256111/05/2561 งานแนะแนวโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานีจัดปฐมนิเทศและต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561...
u10/05/2561 การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรการสร้างสื่อการสอนโดยใช้Google Classroom ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...
mou23/04/2561 พิธีลงนามความร่วมมือ MOU แนวทางการร่วมโครงการ KKU Smart Learning Expo 2018 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ KICE...

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

อักษรย่อ

ห.อ.

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน ขาว

คำขวัญของโรงเรียน

dotรักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ
 สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาโรงเรียน

dotกีฬาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

dotเชิดชูคุณธรรม
งามล้ำมารยาทไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

dotเด่นดนตรีการ
  สืบสานงานในพระราชดำริ

คติธรรม

dotนฺตถิ ปฺญญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

มุ่งเน้นการบริหารโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อมและสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนมีสุนทรียด้านดนตรี กีฬา พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสู่ประชาคมโลก

เพลงประจำโรงเรียน

หกสิบพรรษาวิทยาคม พวกเราชื่นชมและภาคภูมิใจ น้ำเงินคือสถาบันกษัตริย์ไทย

สีขาวคือความหมายแห่งคุณธรรม น้ำเงินขาวหล่อหลอมเราให้รักมั่น ร่วมใจกันเป็นหนึ่งไว้ให้เลิศล้ำ

มีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม เชิดชูนามหกสิบพรรษาก้าวหน้าไกล

บริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการให้บริการงานบุคคล

คู่มือการบริหารงานบุคคล

พรรณางานฝ่ายบุคคล

บริหารงานวิชาการ

บริหารงานงบประมาณ

  • แนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
  • ขั้นตอนการให้บริการงานงบประมาณ
  • แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
  • เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

บริหารงานทั่วไป

  • แผนภูมิบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • ขั้นตอนการให้บริการบริหารงานทั่วไป
  • ขั้นตอนการขอใบอนุญาตการเข้าห้องเรียน
  • ขั้นตอนการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
  • ขั้นตอนการขอใบรับรองความประพฤติ

มาร์ชโรงเรียน

เส้นทางสู่โรงเรียน

รายการชิงช้าสวรรค์