:: นับถอยหลังสอบโอเน็ต

 
 
 
 


 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

639576
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
จำนวนทั้งหมด
3
377
1750
544218
2077
8663
639576

Your IP: 203.151.157.113
Server Time: 2020-08-07 00:08:29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

r101/07/2563 เปิดเรียนวันแรกภาคเรียนที่ 1/2563. มาตรการป้องกันเข้มข้น. โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี...
r27/06/2563             โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ...
1-2563 03/07/2563   การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ...
2020-06-17-07-43-5015/06/2563  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  จัดพิธีต้อนรับ นายภูวดล   ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนกุงวิทยาคม...
1-4-25631/06/2563 ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนระดับชั้น ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 รายงานตัวและมอบตัว โดยได้รับการคัดกรองสุขภาพตามมาตรการของสาธารณสุข...
6-256321/02/2563  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมใน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6...
96 7/02/2563 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ลูกเสือวิสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์...
o-net-321/01/2563 กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็ม และกิจกรรมเคาท์ดาวน์ O-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี...
256316/01/2563  นายทรงศักดิ์ บุญเฉลียว ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี นำคณะครูและบุคลากร...
2020-01-22-12-43-1713/01/2563 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ยินดีต้อนรับคุณครูบรจุใหม่ จำนวน 3  ราย ดังนี้1.นางสาวบุษกร  บุระดำ...
2019-12-24-05-08-53 19/12/2562 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการเสริมอาชีพและโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ...
2019-12-24-04-58-2116/12/2562  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  ยินดีต้อนรับคุณครูชนัญธิดา ยศม้าว ครูชำนาญการ ...
6914/12/2562 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2462 สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน...
9405/12/2562 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ...
9304/12/2562 คณะครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม...
913/10/2562  นายวสุทธา  ปวะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี นำข้าราชการครู บุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก...
idol22/08/2562 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายสุพล ยานะรมย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ(Idol)...

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

อักษรย่อ

ห.อ.

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน ขาว

คำขวัญของโรงเรียน

dotรักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ
 สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาโรงเรียน

dotกีฬาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

dotเชิดชูคุณธรรม
งามล้ำมารยาทไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

dotเด่นดนตรีการ
  สืบสานงานในพระราชดำริ

คติธรรม

dotนฺตถิ ปฺญญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

มุ่งเน้นการบริหารโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อมและสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนมีสุนทรียด้านดนตรี กีฬา พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสู่ประชาคมโลก

เพลงประจำโรงเรียน

หกสิบพรรษาวิทยาคม พวกเราชื่นชมและภาคภูมิใจ น้ำเงินคือสถาบันกษัตริย์ไทย

สีขาวคือความหมายแห่งคุณธรรม น้ำเงินขาวหล่อหลอมเราให้รักมั่น ร่วมใจกันเป็นหนึ่งไว้ให้เลิศล้ำ

มีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม เชิดชูนามหกสิบพรรษาก้าวหน้าไกล

บริหารงานบุคคล

ขั้นตอนการให้บริการงานบุคคล

คู่มือการบริหารงานบุคคล

พรรณางานฝ่ายบุคคล

บริหารงานวิชาการ

บริหารงานงบประมาณ

  • แนวทางการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
  • ขั้นตอนการให้บริการงานงบประมาณ
  • แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
  • เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง

บริหารงานทั่วไป

  • แผนภูมิบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  • โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • ขั้นตอนการให้บริการบริหารงานทั่วไป
  • ขั้นตอนการขอใบอนุญาตการเข้าห้องเรียน
  • ขั้นตอนการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
  • ขั้นตอนการขอใบรับรองความประพฤติ

มาร์ชโรงเรียน

เส้นทางสู่โรงเรียน

รายการชิงช้าสวรรค์