สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

401370
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
จำนวนทั้งหมด
163
122
1125
307804
4742
3912
401370

Your IP: 54.81.87.91
Server Time: 2017-05-27 19:47:02

เลือกตั้งสภานักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

1-256020/5/2560 โรงเรียนเหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  ได้จัดงานประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2560  เพื่อประชุมปรึกษาหารือ...
1-4-256015/5/2560 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ...
google-classroom9/5/2560  คณะครูโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรโดยการใช้ Google Classroom ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยมีนายวสุธา...
2017-05-20-13-52-3014/4/2560  ศิษย์เก่าโรงเรียนคำไฮใหญ่(ชื่อเดิม)และโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดผ้าป่า รวมใจ คำฮ-หกสิบ เพื่อหารายได้ในการพัฒนาโรงเรียน...
2017-05-19-14-20-033/4/2560  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ นายศิวะ  โทบุดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ...
2017-01-02-13-32-5529/12/2559  กีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2559 >>  29-30 ธันวาคม...
2017-01-02-13-06-3923/12/2559  กิจกรรมวันคริสต์มาส โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       ...
2017-01-02-12-53-1019/12/2559  กิจกรรมสานฝันปั้นบัณฑิต จากพี่ๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ   อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม...
2017-01-02-12-53-0919/12/2559  กิจกรรมสานฝันปั้นบัณฑิต จากพี่ๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ   อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม...
samsung-discovery-day25/11/2559  Samsung Discovery Day   วันแห่งการค้นพบ ของโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา...
2-255926/11/2559  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ...
discovery-day25/11/2559      กิจกรรม Samsung Discovery Day หรือ วันแห่งการค้นพบ ซึ่งเป็นวันแสดงผลงานครั้งแรกของน้องๆ SSLC ปี 4 ประเดิมที่แรก ณ...
2016-11-29-05-58-2425/11/2559   ลูกเสือ  เนตรนารี  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  ได้ทำกิจกรรมวันราชสดุดี  ณ...
2016-11-22-14-27-2422/11/2559กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์...
2016-11-22-14-19-3114/11/2559 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับท่าน ผอ.วสุธา  ปวะบุตร...
2016-08-22-12-55-1018/08/2559  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขซึกษาและพลศึกษา ได้จัดโครงการแบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอล(ขั้นพื้นฐาน) ณ...
aa16/08/2559  โรเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม มหกรรมวิชาการ 2559  มีนายวิทยา   พรหมจันทร์...
2016-08-11-13-32-5311/08/2559  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา  ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีคณะครู นัก้รียน...

ข่าวการศึกษา

ค้นข่าวมาเล่า

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

อักษรย่อ

ห.อ.

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน ขาว

คำขวัญของโรงเรียน

dotรักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ
 สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาโรงเรียน

dotกีฬาดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

dotเชิดชูคุณธรรม
งามล้ำมารยาทไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

dotเด่นดนตรีการ
  สืบสานงานในพระราชดำริ

คติธรรม

dotนฺตถิ ปฺญญา สมาอาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

มุ่งเน้นการบริหารโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์สิ่งแวดล้อมและสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนมีสุนทรียด้านดนตรี กีฬา พัฒนาตนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนสู่ประชาคมโลก

เพลงประจำโรงเรียน

หกสิบพรรษาวิทยาคม พวกเราชื่นชมและภาคภูมิใจ น้ำเงินคือสถาบันกษัตริย์ไทย

สีขาวคือความหมายแห่งคุณธรรม น้ำเงินขาวหล่อหลอมเราให้รักมั่น ร่วมใจกันเป็นหนึ่งไว้ให้เลิศล้ำ

มีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม เชิดชูนามหกสิบพรรษาก้าวหน้าไกล

อบรม Google App

มาร์ชโรงเรียน

เส้นทางสู่โรงเรียน

รายการชิงช้าสวรรค์