โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปี 2556 เป็นการส่งเสริมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของศาสนิกชน ซึ่งมีครู นักเรียน และบุคลากรทุกคน ได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้