เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และการไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โรงเรียนได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตซอล ป้องกันยาเสพติด โดยมีนักกีฬาที่เข้าแข่งขันทั้งทีมชายและทีมหญิง โดยปรับคาบเรียนลง 50 นาที และแข่งขันในคาบสุดท้าย