ครู นักเรียน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนภายในโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา โดยนิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดใกล้บ้านมาประกอบพิธี