คณะครูโรงเรียนหกสิบพรรษาทุกคน ได้เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ณ ธุดงคสถาน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2556 รวมทั้งหมด 5 วัน