เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

วันนี้ในคาบชุมนุม นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน โดยมีวิทยากรเป็นนักเขียนจากสำนักพิมพ์มาให้ความรู้กับนักเรียน พร้อมทั้งเล่นเกม ตอบคำถามรับรางวัลมากมาย ที่อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี