นักเรียนโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม ฯ เข้าร่วมแสดงในงานการแสดงผลงานทางวิชาการ “Lab School Symposium 2013” ระดับประเทศ (ภาคอีสานตอนล่าง) ในวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี