กิจกรรมหน้าเสาธงของเช้าวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เหล่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้ง 16 คน
ได้กล่าวอำลานักเรียน เนื่องในวาระเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
โดยผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี นายภูมิชัย บุญรมย์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาทั้ง 16 คน