09/12/2558  ด้วยองค์การบริหารส่งนตำบลหนองบก ได้จัดโครงการรักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวา 2558 และกิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาการทหาร โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้ร่วมในกิจกรรมดังกล่าว