10/02/2559   นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่มาฝึกฯในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้กล่าวอำลา และนายภูมิชัย บุญรมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราธานี ได้มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฯ ด้วย