16/03/2559  ขอแสดงความยินดีกับ นายภูมิชัย   บุญรมย์ ผูอำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้รับรางวัล ผู้บริหาร ดีเด่น จาก ส.บ.ม.ท. ที่ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558