เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

18/05/2559 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนำนักเรียนชั้นม.2 เข้าร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับอำเภอเหล่าเสือฯและ อบต.หนองบก เวลา 08.30-10.00 น.  ณ วัดบ้านแต้ใหม่ บ้านแต้ใหม่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก  จังหวัดอุบลราชธานี