เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

29/06/2559 

ด้วยโครงการ Samsung Smart Learning Center ได้พิจารณาโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกร่วมโครงการฯ ทั้ง 6 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในปีนี้ ได้แก่

 1. โรงเรียนขุมยวมวิทยา  .แม่ฮ่องสอน
 2. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  .พะเยา   
 3. โรงเรียนพรเจริญวิทยา .บึงกาฬ
 4. โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม .อุบลราชธานี
 5. โรงเรียนหันคาพิทยาคม .ชัยนาท
 6. โรงเรียนศาสนศึกษา .ปัตตานี
  และทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน 6 คน ได้แก่
        1.เด็กชายทรงพล    สาริบุตร      ม.1/1
        2.เด็กชายอานนท์    บุญสุข       ม.1/1
        3.เด็กชายณัฐพล     เสนารัตน์    ม.1/4
        4.เด็กหญิงเกศินี      กล้าทน      ม.1/1
        5.เด็กหญิงอารีย์ญา    ต่อมคำ    ม.1/1
        ุ6.เด็กหญิงชนิกานต์   ชนะเทศ   ม.1/4
  และคุณครูที่ปรึกษา  2  คน คือ  นางสาวปิยาภรณ์   เขียวหวาน และคุณครูอทัย   บุญยืน
  ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ศาลายา จ.นครปฐม