เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

12/08/2559   คณะครูโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลาชธานี ได้ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา ณ  หอประชุมแำเภอเหล่าเสือโก้ก