เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

20/08/2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยคุณครูประทุม  บุญสุภา  ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ  ระดับจังหวัด ณ รร.เบ็ญจะมะหาราช