เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

Display # 
Title Author Hits
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่สากล Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 726
โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา ระดับระเทศ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 857
ผอ.รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 715
รับการตรวจเยี่ยม Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 763
เวทีนำเสนอผลงานเพาะพันธ์ปัญญา Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 770
การแข่งขันเต้นแอโรบิก Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 746
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กล่าวอำลา Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 771
งานวันครู2559 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 788
แข่งขันงานศิลปหัตกรรมฯ 2558 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 947
โครงการรวมใจรักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 859