เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

Display # 
Title Author Hits
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่สากล Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 680
โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา ระดับระเทศ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 809
ผอ.รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 669
รับการตรวจเยี่ยม Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 713
เวทีนำเสนอผลงานเพาะพันธ์ปัญญา Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 723
การแข่งขันเต้นแอโรบิก Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 699
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กล่าวอำลา Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 719
งานวันครู2559 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 742
แข่งขันงานศิลปหัตกรรมฯ 2558 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 890
โครงการรวมใจรักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 804