เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

Display # 
Title Author Hits
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่สากล Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 760
โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา ระดับระเทศ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 890
ผอ.รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 744
รับการตรวจเยี่ยม Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 796
เวทีนำเสนอผลงานเพาะพันธ์ปัญญา Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 805
การแข่งขันเต้นแอโรบิก Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 778
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กล่าวอำลา Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 803
งานวันครู2559 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 816
แข่งขันงานศิลปหัตกรรมฯ 2558 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 983
โครงการรวมใจรักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 890