เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

Display # 
Title Author Hits
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่สากล Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 813
โครงการเพาะพันธ์ุปัญญา ระดับระเทศ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 946
ผอ.รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 797
รับการตรวจเยี่ยม Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 852
เวทีนำเสนอผลงานเพาะพันธ์ปัญญา Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 856
การแข่งขันเต้นแอโรบิก Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 831
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กล่าวอำลา Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 859
งานวันครู2559 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 873
แข่งขันงานศิลปหัตกรรมฯ 2558 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 1045
โครงการรวมใจรักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 945