เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

Display # 
Title Author Hits
รับรางวัลประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Written by วะรัตน์ มูลณี 998
รับทุนการศึกษาจากธ.ออมสิน Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 947
นักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 859
นำนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 802
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 814
อบรมโปรมแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 909
อบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนปลอดขยะ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 860
ตัวแทนแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับประเทศ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 895
กาฝึกอบรมจิตตปัญญาศึกษา Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 897
การผลิตสื่อเกมการศึกษา Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 914