เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

Display # 
Title Author Hits
โครงการพลังเยาวชน To Be Number One Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 943
ประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการบริการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 902
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 1004
งานปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557 Written by ปิยาภรณ์ เขียวหวาน 859
นักเรียนร่วมบริจาคโลหิต Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 1012
รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 1062
งานอำลานักเรียน ของ นศ.ฝึกประสบการณ์ฯ Written by เสาวภา อุทุม 1044
แกนนำเท่าทันสื่อแกนนำเยาวชนตาสว่าง Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 1328
โรงเรียนหกสิบพรรษาร่วมแสดงในงาน Symposium Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 1445
กิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 2579