เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

Display # 
Title Author Hits
โครงการพลังเยาวชน To Be Number One Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 850
ประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการบริการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 815
โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 915
งานปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557 Written by ปิยาภรณ์ เขียวหวาน 768
นักเรียนร่วมบริจาคโลหิต Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 921
รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 964
งานอำลานักเรียน ของ นศ.ฝึกประสบการณ์ฯ Written by เสาวภา อุทุม 956
แกนนำเท่าทันสื่อแกนนำเยาวชนตาสว่าง Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 1243
โรงเรียนหกสิบพรรษาร่วมแสดงในงาน Symposium Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 1344
กิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง Written by อภิวัฒน์ วงศ์กัณหา 2482