เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

Display # 
Title Author Hits
ศิลปะมวยไทย ระดับประเทศ2564 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 66
วันพ่อแห่งชาติ 2564 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 63
นักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 รอบ 3 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 58
วันปิยมหาราช 2564 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 114
ประเมินคุณภาพ การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับโรงเรียน ScQA Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 112
การพัฒนางาน PA Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 115
นักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม1 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 126
เยาวชนนักตรวจสอบทุจริตคอรัปชั่น(ปีที่ 2) Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 131
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม สื่อภาพยนตร์สั้น Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 189
ยินดีต้อนรับผู้ตรวจราฃการ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 441

Subcategories