14/06/2559    โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี  ยินดีต้อนรับคุณครูอังสนา   คำประวัติ  
จากโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ด้วยความยินดียิ่ง