28/07/2559  กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีนาภูมิชัย  บุญรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี