01/07/2559วันสถาปนาลูกเสือ รัชกาลที่ 6 ทรงกำหนด 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้าย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงของโรงเรียน