3/4/2560  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ยินดีต้อนรับ นายศิวะ  โทบุดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังวิทยา จังหวัดอำนาจเจริญ  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ด้วยความยินดียิ่ง