14/4/2560  ศิษย์เก่าโรงเรียนคำไฮใหญ่(ชื่อเดิม)และโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดผ้าป่า รวมใจ คำฮ-หกสิบ เพื่อหารายได้ในการพัฒนาโรงเรียน ในวันที่ 14 เมษายน 2560