31/05/2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560