5 /06/2560  ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PlC )สู่สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี