8/06/2560  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.