27/06/2560 การประเมินรร.ส่งเสริมสุขภาพระดับทองแบบยั่งยืน ปีการศึกษา 2560  ณ อาคารโสตทัศศึกษา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี