10/07/2560  โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ได้ร่วมกิจกรรมงานแห่เทียนพรรษา "รำเทียนธรรม เทียนใจ"

 

Cr.ครูอภิวัฒน์  สุมาลี