3/10/2560  คณะครูโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ  1  ปี สวรรคตพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใรวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ วัดมงคลใน ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี