13/02/2561 โครงการSamsung Smart Learning Center ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ได้จัดกิจกรรม Discovery Day ขึ้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี โดยมีนายวสุธา ปวะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี