23/04/2561

พิธีลงนามความร่วมมือ MOU แนวทางการร่วมโครงการ KKU Smart Learning Expo 2018 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ประธานในพิธีเปิด นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ