ทัศนศึกษานอกสถานที่ ปีการศึกษา 2561 อุบลราชธานี มุกดาหาร 11-12 กุมภาพันธ์ 2562