วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562โครงการ Samsung Smart Center ซัมซุงสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ซึ่งปฏิบัติการดำเนินงานโครงการได้กำหนดการจัดกิจกรรม Samsung Discover Day วันแห่งการค้นพบ ณ อาคารโสตทัศนศึกษา  โดยมี ดร.วีระพงษ์  ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานในพิธีเปิด