ปัจฉิมนิเทศ วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 งานแนะแนวจัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561