10/03/2562 การอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ณ ห้องฟอร์จูน โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ นครราชสีมา โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ(สสส.)