6/5/2562 นายวสุธา  ปวะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม
                                        อุบลราชธานี นำคณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธี
                                        บรมราชาภิเษก ณ หอประชุมเหล่าพยัคฆ์ ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือ
โก้ก จังหวัดอุบลราชธานี