13/05/2562  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี โดยมีนายวสุธา ปวะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด