03/06/2562

ร่วมกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ อาคารหอประชุมอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี