13/06/2562 กิจกรรมวันไหว้ครู 2562 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี