เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

5/12/2564    นายภูวดล   ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี ได้นำคณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมเหล่าพยัคฆ์ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี