เผยแพร่งานวิจัยครูศศิธร

       ขอชื่นชมทีมนักกีฬามวยโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคมอุบลราชธานี เข้าร่วมแข่งขัน"มหกรรมประกวดศิลปะมวยไทย ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2564 ได้รับรางวัลดังนี้
                   -ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันคีตะมวยไทยระดับมัธยมศึกษา
                   -
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันไหว้ครูและร่ายรำมวยไทยประเภท 7 ในระดับมัธยมศึกษา

ณ วงกลมศรีไตรสาร เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี