Display # 
Title Author Hits
การประชุมการขับเคลื่อนกระบวนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)สู่สถานศึกษา Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 189
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.2560 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 207
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 223
ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2560 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 208
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 200
อบรมgoogle classroom Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 195
ผ้าป่ารวมใจ คำไฮ-หกสิบ Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 195
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ นายศิวะ โทบุดดี Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 133
น้ำเงิน ขาว เกม Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 222
กิจกรรมวันคริสต์มาส Written by จารุนันท์ ปิติธรรมภณ 215